Stirea ta

Sunt de acord cu TERMENII si CONDITIILE de mai jos

Termeni si conditii:

Persoana care face upload-ul pe site-ul STUDIOULUI DE TELEVIZIUNE ‘’TVT’’ VASLUI, CONFIRMA IN MOD EXPRES ca:
– este titular al drepturilor aferente operelor audio-vizuale upload-ate
– in aceasta calitate confera gratuit STUDIOULUI DE TELEVIZIUNE ‘’TVT’’ VASLUI dreptul de a exploata materialele audio-video in cauza totodata cesionandu-i drepturile aferente acestor opere, respectiv dreptul de a decide daca, in ce mod si cand vor fi utilizate sau exploatate operele audio-video, inclusiv de a consimti la utilizarea acestora de catre altii precum si dreptul de a autoriza sau de a interzice:

• a. fixarea operelor;
• b. reproducerea integrala sau partiala, directa sau indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a operelor;
• c. distribuirea, inchirierea si/sau imprumutul operelor;
• d. radiodifuzarea si comunicarea publica a operelor prin orice procedee si/sau mijloace (ex: TV, Radio, Internet , inclusiv mesagerie electronica, chiar si virala, retele de telefonie mobila, panouri stradale etc.);
• e. punerea la dispozitia publicului a operelor, astfel incat acestea sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
• f. comunicarea catre public a operelor, ulterior primei difuzari, prin orice mijloace (difuzare secundara);
• g. retransmiterea operelor prin cablu si orice alte mijoace si/sau modalitati (chiar si prin cele neinventate inca),

Limitele in care STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ‘’TVT’’ VASLUI poate exploata operele audio-video upload-ate fiind dupa cum urmeaza:
• 1. limita teritoriala: nelimitat teritorial;
• 2. durata: nelimitat temporal;
• 3. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
• 4. tip de utilizari: nelimitat si neconditionat (ex: continua, periodica, punctuala etc.);
• 5. modalitati de utilizare: nelimitate si neconditionate (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata de orice alte opere etc.);
• 6. mijloace de utilizare / exploatare: nelimitate si neconditionate (ex: print – toate tipurile, internet – inclusiv mesagerie electronica virala, tv, retele de telefonie mobila, panouri stradale etc., precum si orice alt mijloc inca neinventat inca);
• 7. cantitate: nelimitat si neconditionat (ex: in tot sau in parte);
• 8. destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.
– garanteaza ca este titular al drepturilor cesionate sub sanctiunea acoperirii tuturor prejudiciilor produse prin exercitarea de catre companiile anterior individualizate a drepturilor mai sus precizate.

Scroll To Top